19 dubna, 2020

Projekty pro municipality

Čistírenské kaly z obcí

Kaly z čistíren odpadních vod – kam s nimi po roce 2023? Projekt se zabývá možnostmi zpracování kalů z ČOV a limity legislativy, navrhuje řešení a výsledkem projektu budou konkrétní postupy a řešení pro nakládání s kaly z ČOV.