19 dubna, 2020

Propagace a edukace

SUEZský tábor

Týden environmentální výchovy dětí od 3 do 9 let organizovaný jako příměstský tábor pro děti zaměstnanců SUEZ.

Propagace projektů oběhového hospodářství

Klíčový cíl Aliance pro ženy: Vznik komunikační, sociální a networkingové platformy
Pro rozvoj a šíření povědomí o principech ObH (web, sociální sítě, publikační činnost, databáze konkrétních projektů v ObH napříč hodnotovým řetězcem)
realizace projektu: 01-12  2020
zodpovědná osoba / vedoucí projektu: Kateřina Kodadová SUEZ, spolupracuje Marta Augustýnková
propojení díky pracovní skupině – Kdo se přidá?

Udržitelná konference

Pilotní projekt: Colors of Finance 
Dnes máme různé konference o udržitelnosti, ApŽ přichází rovnou s Udržitelnou konferencí. Co to je Udržitelná konference? Přijeďte se podívat. První udržitelná konference se uskuteční už letos, https://www.colors-of-finance.cz/. Termíny dalších udržitelných konferencí budou zveřejněn průběžně.

Edukační sešit o odpadech

Edukační sešit pro II. stupeň ZŠ – Jak předcházet vzniku odpadů
Edukační sešit pro SŠ – Co znamená recyklace
zaměstnankyně firmy SUEZ ve spolupráci se spolkem Já na tom dělám a původci odpadů připravují edukační online materiál k výuce žáků ZŠ II. stupně, který bude také využívaný při edukačních dnech

Edukace dětí na ZŠ ve spolupráci se spolkem „Já na tom dělám“

Jak to bude probíhat? jako dílničky spojené s edukací dětí ZŠ – princip viz projektový den
Projektový den – edukace dětí orientovaná na environmentální výchovu spojená s dílničkami. 23. 4. proběhne pilotní projekt zaměřený na edukaci dětí formou dílniček a přednášek o předcházení vzniku odpadů a nakládání s odpady.
Dílničky budou vlastně tvořivá činnost dětí pod vedením členů spolku Já na tom dělám z materiálů vhodných k recyklaci (gramofonové desky, dřevěné desky, audiokazety, diskety, pneumatiky, skartovaný karton, bannery, drobný spotřební materiál…atd.) a zaměstnankyně SUEZ připraví Úvodní blok přednášky orientovaná na environmentální výchovu s tématem dílniček– vzdělávání problematiky nakládání s odpady směrem k předcházení vzniku odpadů, životnost výrobků, třídění, recyklace, upcyklace odpadů.