19 dubna, 2020

Projekty výrobní sféry

Environmentální management cirkulární ekonomiky

Jak řídit procesy, aby byly cirkulární? Je dostačujícím být ekologický v době businessu? EMS je pojem dlouhodobě známý, ale jak to bude fungovat v cirkulární ekonomice? Účetnictví cirkulární ekonomiky nastavuje nová pravidla pro sledování toků, jak materiálových, tak energetických. Environmentální management cirkulární ekonomiky je konceptem pro vzájemné sladění dvou cílů: hospodářský růst a ochrana životního prostředí.

Podpora prostředí pro oběhové hospodářství

Současná legislativa dává prostor pro označení prakticky čehokoliv jako ekologické, limity a kritéria pro oběhové hospodářství jsou nejasná. Cílem projektu je lépe definovat co je a není řešením, a ne jenom krátkodobým marketingovým boomem bez reálného výsledku, kterým má být udržitelnost.