Katarína Kajánková: „Oběhové hospodaření pod vlivem změn“

Letošní slovo roku podle vydavatelů anglického výkladového Collinsova slovníku nejspíš nebude spojeno s ekologií, i když v roce 2018 si prvenství odnesl termín „single-use“ (výrobky z plastu určené pouze na jedno použití) a v loňském roce to bylo slovní spojení „climate strike“ (klimatická stávka). Pandemie nám zpřeházela současné priority. Co je dnes slyšet ze všech médií?  Na adresu současné situace nesouhlasím s výroky typu „je to ohromná příležitost“ nebo „na této krizi je krásné“ ….. je to úplně nová situace, kterou jsme si nevybrali, ale je tady a musíme se k tomu, co je a co nás čeká postavit čelem.

Jak bude fungovat Oběhové hospodářství nebo jaká bude Cirkulární ekonomika po pandemii Koronaviru? Bude vůbec o cirkulární ekonomiku zájem? Ano, ale jako asi ve všem bude „Nová“. Trochu jiná.  Ekonomická a bezpečná. V době konjunktury bylo možné uvažovat o opatřeních, které byly především ekologické, ekonomická stránka nebyla sice zanedbatelná, ale byl prostor na to, aby nebyla prioritou. Nebo rovnocennou pro ekologii. U některých projektů pojem ekologického řešení byl spíš nepovedené PR.  Nemusíme si asi připomínat plastové tašky, které se hromadně nahrazovaly papírovými, aniž bychom nad tím přemýšleli. A pak to „někdo“ spočítal a zjistil, že to, co vypadá ekologicky je jako pokřivené zrcadlo. Skvělé bezobalové obchody působily dojmem, že tato cesta bez obalů je cestou bez odpadů.  Je to i bezpečná cesta? Když dnes vidíme „ v igelitu“ zabalené pečivo, balíme do plastů odpady – infekční i potenciálně infekční, personál prodejen desinfikuje obaly vystaveného zboží, otírá kliky, držáky košíků a vozíků …. Určitě nechci zatracovat myšlenku bezobalových nákupů. Je to skvělá myšlenka. Ale není tak univerzální, jak se zdála … Takovýchto omylů bychom se měli vyvarovat a přijímat rozhodnutí, která budou nejenom reálně ekologická, ale také ekonomická a bezpečná. Budeme muset počítat. A nejspíš nám už zůstane takový mrazivý pocit nejistoty bezpečí. Už si nebude tak jistí.

Proto nová ekonomická a bezpečná cirkularita. Ano, cirkulární ekonomika znamená ve výsledku úspory, proto ji budeme potřebovat kdykoliv. Ekonomická stránka posuzování nápadů a projektů bude zásadní. A také tato rozhodnutí budou muset být i bezpečná. Nemyslím si, že doteď tomu bylo zásadně jinak. Jenom jsme si mohli dovolit nemít takový důraz na ekonomické hledisko. A na bezpečnost. Teď už víme, že nemůžeme vidět jenom zeleně.

Katarína Kajánková
manažerka obchodní skupiny, SUEZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *