Kateřina Kodadová: #BEZPETU a #BEZOBALU

Odbourat PET lahve v kancelářích je komunikační projekt
Ve všech kancelářích společnosti SUEZ CZ po celé republice jsme přešli na kohoutkovou vodu a přestali jsme objednávat balené vody. Není to žádná převratná myšlenka, už to jistě udělala spousta firem, možná i ta vaše. Chceme se spíše podělit o postřehy ze zavádění této změny do života firmy.

PROČ ANO?
Motivem bylo hlavně snižování dopadu na životní prostředí – vždyť kdo jiný by měl hledět na životní prostředí, než právě firma našeho zaměření? Navíc kolegové z vodárenství nám dávali petky v zasedačkách pokaždé řádně „sežrat“, protože u nich se samozřejmě pila vždy voda z kohoutku. I my jsme vycházeli z přesvědčení, že PET lahev si vzhledem k celému svému životnímu cyklu a dopadu na životní prostředí žádá změnu. I přesto, že naše firma dokáže plastový odpad recyklovat, souhlasíme, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.


ZADÁNÍ A HLEDÁNÍ ALTERNATIVY
Na začátku tedy bylo zadání nahradit balené vody příznivější variantou. Neupínali jsme se od začátku na kohoutkovou. Byla to jen jedna z variant, které jsme chtěli poctivě porovnat. K projektu nazvanému #BEZPETU se spojila dvě oddělení – nákupu a komunikace. Oddělení nákupu nejprve zpracovalo analýzu, jaká je spotřeba a nákupní zvyklosti v provozech, kterých jsou celkem čtyři desítky po celé ČR. Pak jsme porovnali varianty náhrady PET lahví, které přicházely v úvahu. A nakonec bylo třeba obhájit zvolené řešení u vedení společnosti a jít s tím mezi lidi.

Ročně se do našich kanceláří objednalo balených vod za přibližně 350 tisíc Kč ročně, tedy pouze pro zaměstnance v kancelářích. (Dělnické profese jsme z projektu (zatím) vynechali. A vždycky je třeba myslet na kategorii ochranných nápojů.) Obecně se u nás kancelářské potřeby nakupují prostřednictvím centrálně vybraného dodavatele, stejně tak balené vody. Provozy mají volnost ve výběru zboží v rámci celofiremního katalogu z nabídky dodavatele, a nákupy se proto v různých provozech drobně liší. Někde se kupovala jen voda bez příchuti, někde s příchutěmi, někde v kombinaci se sirupy, někde si vybrali už dříve cestu výdejníků na barelovou vodu. A v některých výjimečných případech, jako třeba v Boskovicích, už pili jen kohoutkovou. Pak jsme porovnávali varianty, které by mohly balenou vodu nahradit. Ve hře byly barelové výdejníky, výdejníky s připojením na vodovodní řád, filtry a nakonec kohoutková voda do karaf nebo džbánků. Hodnotili jsme pomocí kritérií zdraví, ekologického dopadu a ceny.

Postupně odpadala řešení, která jen nasazovala mezi kohoutek a sklenici nejrůznější prostředníky, které na začátku vyžadují vždy větší nebo menší investici, v průběhu životnosti údržbu a obměnu a tedy kontinuální náklady, často nejsou tato řešení ekologicky příznivá. Velkou pomoc nám v této fázi poskytli kolegové z vodárenských společností, kteří nás vybavili odbornými informacemi a dělili se s námi o zkušenosti. Jako nejméně příznivá se jevila od samého počátku barelová voda, i když se řešení na první pohled nabízelo jako nejšikovnější. Dovážení barelů a jejich údržba je drahá záležitost a barely nejsou vratné, i když dodavatelé uvádějí, že je předávají k recyklaci. Voda se v nich kazí v případě, že se rychle nevytočí: Expirace otevřeného barelu je v pokojové teplotě zhruba 1 týden. V případě malých provozů tedy není tato varianta vhodná.

Pozornost jsme tak přesouvali k nejrůznějším filtrům a zkoumali možnosti. Závěr jsme si udělali takový, že filtr je luxus, který není nutný, pokud je voda z kohoutku v pořádku. Ponechali jsme si tedy filtr v záloze pro případ, že v některém provozu nevyjdou přesvědčivě testy. Testy jsme nechali udělat v našich provozech namátkově na základní hodnoty a všechny zadané testy dopadly dobře. Navíc jsme opět čerpali informace z vodárenských společností v jednotlivých městech a také veřejně dostupné informace o kvalitě pitné vody v ČR a například také z testů balených vod.

Na konci celého procesu vzešla vítězně varianta kohoutkové vody. Testy vody v provozech dopadly na základní parametry výborně – zdraví zaměstnanců je na prvním místě. Ekologický přínos je zřejmý: Odpadá dovážení balených vod a celý dopad jejich výroby, distribuce a odstraňování obalu. A finančně? Veškeré náklady představuje pouze nákup skleněných džbánků na vodu, aby nemuseli zaměstnanci s každou skleničkou z kanceláře ke kohoutku. Zasedací místnosti jsme se rozhodli rovněž vybavit džbánky, které jsou praktické i pro každodenní použití i mytí v myčce. Je fér dodat, že testy vody neproběhly ve všech provozech, které máme rozesety po celé ČR. Počítali jsme tedy vždy s možností individuálního řešení na úrovni provozu, pokud by se vyskytly nějaké závažné důvody nezavádět kohoutkovou.

KOMUNIKACE, KOMUNIKACE, KOMUNIKACE
Před zahájením komunikace bylo jasné, že musíme mít dobré argumenty a změnu dobře vysvětlit, přesvědčit lidi o tom, že je to dobrá změna, a ne restrikce. Vždyť každý zásah do stereotypů, na které jsme zvyklí, může znamenat nelibost. A také bylo třeba si uvědomit, že nikdy nepřesvědčíme 100 % lidí, a být na to připraveni. Na druhou stranu jsme spoléhali na podporu pár nadšenců, kteří po změně už dlouho volali. Projekt byl také další drobnou příležitostí, jak propojit v diskusi na společné téma kolegy z vodárenství a z odpadového hospodářství.

PROČ NE?
Nejčastější argumenty proti kohoutkové, se kterými jsme se u kolegů setkávali, byly asi tyto:

  • Voda z kohoutku mi nechutná.
  • Jakou mám záruku, že voda z kohoutku není závadná?
  • PET lahve si vždy beru s sebou na cestu do auta. Co si mám brát teď?

KAMPAŇ #BEZPETU
Kampaň byla jednoduchá, nejprve jsme se rozhodli vysvětlit náš záměr interně všem zaměstnancům a souběžně jsme zapojili sociálních sítě a diskutovali. Pak už následovalo vyhlášení termínu, od kterého nenakupujeme jako firma balené vody do kanceláří.
Profil na Facebooku sleduje hodně našich zaměstnanců a navíc využíváme pro podobná otevřenější témata veřejnou skupinu Kariéra v SUEZ Česká republika pro zájemce o kariérní růst, o práci nebo jen o dění ve firmě. Jak už bylo řečeno, kolegové z vodáren nám pomohli ve fázi výběru i ve fázi komunikace a vedoucí komunikace ostravských vodáren se stala tváří naší kampaně #BEZPETU a spojovala jednotlivé prvky komunikace. Teď, čerstvě po zavedení novinky, budeme rádi za fotografie z kanceláří na téma džbánek s vodou v různých variacích dle fantazie a chuti: s mátou, s citrónem apod.
Pokud jde o reakce, byly veskrze pozitivní, objevily se ojedinělé výhrady ke kvalitě vody. („Občas teče z kohoutku zabarvená voda.“) V takových případech se hledalo individuální řešení v podobě filtru.

POZOR NA OCHRANNÉ NÁPOJE
Kohoutkovou vodu nelze používat jako ochranný nápoj ve smyslu Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, neboť ne všechna pitná voda ve vodovodních sítích splňuje požadavky na dostatečnou mineralizaci. Kohoutkovou vodu lze však dosytit minerálními látkami a ionty pomocí doplňků (prášků). Čili v horkých letních dnech, kdy bude třeba i zaměstnance v kancelářích vybavit ochrannými nápoji, bude třeba výjimečně nakoupit adekvátní balenou vodu, anebo alespoň doplňky v prášku.

PRO KOLEGY NA CESTÁCH
V projektu #BEZPETU nás čeká ještě jeden krok: Hodně zaměstnanců cestuje, obchodníci i další. Chceme jim vynahradit „zatržené“ PET lahve, které si brali do auta nebo vlaku na cestu. Z jakého materiálu by měly být opakovaně plnitelné lahve? Z kvalitního plastu? Z kovu? Ze skla? To je teď otázka. Vyhlásili jsme anketu ve facebookové skupině. Máte pro nás také tipy?

POKRAČUJEME DÁL… #BEZOBALU
A na co se chystáme dál? Už dlouho máme na mušce mlíčka, medíky, cukříky, sušenky a všechny ty „nicy ve spoustě obalu“. A rozhodně nám neuniknou papírové ručníky: Ročně spotřebujeme cca 850 000 útržků. Je vhodnou alternativou zavedení elektrických sušáků?

…v ochraně životního prostředí není malých projektů 😊

Kateřina Kodadová
vedoucí oddělení komunikace SUEZ CZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *