Jakub Mastík: „Navzdory plýtvání“

V agentuře NAVZDORY vzdorují nejen neefektivnímu nakládání s odpady, ale také zbytečnému vyhazování potravin. Zpracováním použitých materiálů pomocí filosofie up-cycling se zabývají již dlouhá léta, ale jak naložit s tím, když téměř třetina Čechů vyhazuje potraviny několikrát do měsíce, aniž by tyto potraviny byly použity. Jak naložit s tím, že neumíme pracovat s přebytky z Přečíst si víc oJakub Mastík: „Navzdory plýtvání“[…]